บริษัท ผลไม้ฟรีซดราย จำกัด รับผลิต OEM ผลไม้ฟรีซดราย เช่น ทุเรียนฟรีซดราย ขนุนฟรีซดราย มังคุดฟรีซดราย มะม่วงฟรีซดราย เงาะฟรีซดราย ลำไยฟรีซดราย แก้วมังกรฟรีซดราย และอาหาร/ขนมฟรีซดราย เช่น ช้าวเหนียวมะม่วงฟรีซดราย ข้าวเหนียวทุเรียนฟรีซดราย ผัดไทยฟรีซดราย ต้มยำกุ้งฟรีซดราย เป็นต้น อีกทั้งโรงงานของเรายังรับฟรีซดรายสินค้าต่างๆ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 089-683-5812 หรือ 081-751-5672, อีเมล: fruitfreezedry5@gmail.com หรือ Line ID: to1062 หรือ Wechat ID: cb407

Freeze Drying

การฟรีซดราย หรือการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze drying) คืออะไร?

การฟรีซดรายเป็นหนึ่งในวิธีถนอมอาหาร ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการถนอมอาหารสำหรับนักบินอวกาศ อาหารของนักบินอวกาศจำเป็นต้องเก็บรักษาได้นาน น้ำหนักเบาและรักษาคุณค่าทางอาหารได้สูง  โดยการสกัดน้ำออกจากอาหารที่อยู่ในสภาพของแข็งโดยหลีกเลี่ยงสภาพของเหลวด้วยการระเหิด (Sublimation)โดยผ่านกระบวนการ 3ขั้นตอน ดังนี้ 

         การแช่เยือกแข็ง (Pre-Freeze)

เป็นการลดอุณหภูมิวัตถุดิบอย่างรวดเร็วติดลบถึงจุดเยือกแข็ง เพื่อให้เกิดผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กในเซลล์ เพื่อรักษาไม่ให้เซลล์เสียหายดังเช่นการแช่แข็งปกติ ซึ่งจะมีผลึกน้ำแข็งหญ่กว่าซึ่งเป็นสาเหตุของการช้ำของผักผลไม้หลังแช่เย็นนั่นเอง

การทำแห้งขั้นปฐมภูมิ (Primary Drying)

เป็นการลดปริมาณน้ำจากวัตถุดิบที่อยู่ในสภาวะของแข็งด้วยการระเหิดผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กให้กลายเป็นไอโดยการลดความดันให้ต่ำภายใต้สภาวะสุญญากาศ (Vacuum)

การทำแห้งขั้นทุติยภูมิ (Secondary Drying)

หลังจากการระเหิดน้ำแข็งในขั้นปฐมภูมิ จะคงเหลือความชื้นในอาหาร ในขั้นตอนนี้จะลดความชื้นโดยการเพิ่มอุณหภูมิอาหารเพื่อไล่ความชื้นที่เหลืออยู่ในอยู่ในระดับที่สามารถถนอมหารได้ ซึ่งความชื้นที่คงเหลือต้องน้อยกว่า 3% 

Top pics from our Menu

Our Products

ทุเรยนฟรีซดราย

ทุเรียนพู

ทุเรียนเกรดเอ

ทุเรียนเกรดซี 1×1

มังคุดเกรดเอ

มังคุดเกรดบี

มังคุดเกรดซี

ขนุน

ลำไยไส้ทุเรียน

ลำไย

มะม่วง

เงาะไส้สับปะรด

สัปปะรด

แก้วมังกร

ข้าวเหนียวมะม่วง

ข้าวเหนียวทุเรียน

ต้มยำกุ้ง

ผัดไทย

ส้มตำ