icon

Service

บริษัท ผลไม้ฟรีซดราย จำกัด พร้อมให้บริการด้านอบแห้งด้วยกระบวนการฟรีซดราย รักษาคุณค่าทางอาหาร ยา กลิ่น รสให้กับวัตถุดิบของลูกค้า พร้อมทั้งให้คำปรึกาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฟรีซดรายทุกชนิด เช่น ผัก ผลไม้ สารสกัดจากงานวิจัย เป็นต้น

จากประสบการณ์ทำธุกิจฟรีซดรายมามากกว่า 10 ปี ด้วยประสบการณ์หลากหลายในการแปรรูปสินค้า ฟรีซดรายหลากหลายชนิด พร้อมทั้งได้รับรองมาตรฐาน อย. GMP HACCP ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า หากต้องการสินค้าฟรีซดรายต้องนึกถึง บริษัท ผลไม้ฟรีซดราย จำกัด