ทุเรียนฟรีซดราย

หลังจากทุเรียนผ่านกระบวนการฟรีซดราย เราสามารถรักษาระยะเวลาการเก็บรักษาทุเรียนได้อย่างน้อย 1 ปีและคงคุณค่าทางของตัวผลไม้ไว้

นอกจากนี้กระบวนการฟรีซดรายช่วยให้ตัวทุเรียนมีสัมผัสที่กรอบและยังคงรักษากลิ่นหอมเอกลักษณ์ของทุเรียนไว้ได้อีกด้วย

Top pics from our Menu

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ทุเรยนฟรีซดราย

ทุเรียนพู

ทุเรียนเกรดเอ

ทุเรียนเกรดซี 1×1

มังคุดเกรดเอ

มังคุดเกรดบี

มังคุดเกรดซี

ขนุน

ลำไยไส้ทุเรียน